Op woensdag 2 april zal Pieter Jelle Damsté om 20.00 uur in het Natuurinformatiecentrum Ommen een thema-avond verzorgen over de herinrichting van de Vecht en de nog op stapel staande werkzaamheden en ontwikkelingen. Het wordt een interessante lezing/presentatie over de levensader van het Vechtdal waar vele inwoners hun bestaan aan danken en/of regelmatig in recreëren. De heer Damsté is projectmanager bij het (nieuwe) waterschap Vechtstromen. Hij heeft veel kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer, waterveiligheid en ecologie en is nauw betrokken bij het project Boeren voor Natuur. Hij zal mogelijk ingaan op vragen als:

  • Waarom wordt de Vecht ingericht als een halfnatuurlijke laaglandrivier? 
  • Hoe wordt de waterveiligheid gegarandeerd?
  • Wat is de toegevoegde waarde voor de natuur van deze omvorming?
  • Is ooibosvorming mogelijk? Zo ja, op welke locaties?
  • Hoe wordt de recreatievaart geregeld? 
  • Hoe wordt Rust en Drukte bij de Vecht gehanteerd?
  • Wat verwacht het Vechtstromen van de Vechtstreek inzake burgerparticipatie?

Misschien heeft u nog vragen voor de heer Damsté, die kunnen natuurlijk gesteld worden. 

(van niet leden vragen we een bijdrage van 2 euro, gezinnen met kinderen betalen maxilaam 5 euro)