Omdat de Bosuilen in 2021 op de zolder van het Laar een nest hadden gemaakt in een kerkuilenkast, was Gerbrand Groen heel benieuwd of de geschiedenis zich zou herhalen. Nadat hij diverse keren bij Het Laar was geweest, maar de deur hermetisch gesloten bleef, ondernam Gerbrand actie. Hij nam contact op met de directeur van Hotel de Zon en deze was bereid Gerbrand de sleutel van Huize het Laar te overhandigen. Gerbrands actie was niet voor niks want tijdens de controle van het nest waren er deze keer drie uilskuikens te bewonderen.


Bosuilen nestkast boven op zolder

Dus werd Han gevraagd of hij weldra kon komen ringen. Op 28 april was het zover. De drie uiltjes werden keurig op een baal stro gelegd in de grote tuin van het Laar, zodat Han in alle rust kon ringen en tevens de biometrische gegevens vaststellen, welke door Mieke werden genoteerd.
Marlie Koggel  (fotograaf ) had gevraagd of ze samen met Gea Slotman mocht langskomen. Zij was zeer onder de indruk van het gebeuren en fotografeerde de jonge uiltjes, terwijl Han met een aantal leden van de vogelwerkgroep aan het werk was. Onderstaande foto kreeg ik van Marlie met toestemming om deze op de website en in de Meander te plaatsen.


Han met aan het werk met de uiltjes samen met Gerbrand, Machteld, Mieke en Ella

Gerard van Beesten had ondertussen ook een nestkast met jonge Bosuilen welke geringd konden worden, dus gingen we dinsdag 3 mei samen met Gerard naar de Lemelerberg om de Bosuilkuikens aldaar van een ring te voorzien. Omdat Han graag nog twee kasten wilde controleren reden we nog door naar Stegeren waar we midden in het bos eerst met een camera in een kast keken zodat we niet voor niks met een zware ladder hoefden sjouwen. Toen de camera de kast bereikte hoorden we al “knappen”, dus wisten we op dat moment al dat er tenminste 1 jong moest zijn. Het bleken er twee. Dus moesten we een ladder halen en hebben we de uiltjes ter plekke geringd.


Foto van de kleintjes.


Totaal aantal geringde Bosuilen in 2022: 6 .


Verslag: Han Bouman en Ella Roelfs-Rijzebol
Fotografie: Marlie Koggel en Ella Roelfs-Rijzebol