Terug van een intensief gebruikt bouwland naar een blauwgrasland, kan dat wel?

In het noorden  van Raalte ligt  een fraai gebied: Het Hoge Broek. Honderd jaar geleden nog een prachtig blauwgrasland, met de daarbij behorende karakteristieke planten. Diverse soorten orchideeën, heide- en moeraskartelblad, blauwe zegge, grote- en kleine ratelaar, en niet te vergeten de parnassia gaven kleur aan het terrein. Te nat en te arm aan mineralen om er iets meer mee te kunnen doen dan slechts éénmaal per jaar maaien.

Maar toen kwam de “ontwikkeling”: kunstmest en ontwatering. Het werd een intensief gebruikt landbouwgebied. Niets bleef van het blauwgrasland over.

Totdat…..tien jaar geleden dit gebied dankzij een ruilverkaveling  in handen van Natuurmonumenten kon komen. Natuurmonumenten had in de gaten dat hier potenties lagen om tot een herstel te kunnen komen. Hiertoe werd van een deel van  de rijke bovenlaag afgegraven. En sloten werden weer gedempt. En toen  afwachten wat er ging gebeuren. Kwamen de planten weer terug?

 
Ratelaar en Rietorchis

Hoe het er nu bij staat daar zal ik u over gaan vertellen. Het is zeker een succes, anders zou ik niet naar u toe komen. Maar hoe zal het gebied zich in de toekomst gaan ontwikkelen? Wordt het echt een blauwgrasland of een elzenbroekbos? Dat gaat er om spannen.

En de parnassia dan? Is die terug?


Parnassia

Tot 29 mei voor de lezing.
De lezing begint om 20.00 uur en wordt gehouden in de Kinderboerderij Ommen.

Op 30 mei is de excursie naar het Hoge Broek. Nog wel wat vroeg in het seizoen, maar altijd genoeg te zien en altijd weer spannend wat er te zien is. Als het goed gaat dan kan het er nat zijn, dus hoge schoenen of laarzen mee. Het terrein vindt u als u de tomtom instelt op Krieghuisweg 29 te Raalte. 
Maar we verzamelen om 9.40 en vertrekken om 9.45 vanaf de Lantaren bij Lemelerveld.

Jan Hendriks

Coördinator werkgroep “wilde planten” te Raalte


Moeraswespenorchis


Wolfspoot

(De foto's zijn van Jan Hendriks.)