Op woensdag 9 mei zal de heer Herman Menkveld uit Olst een lezing geven over agrarisch natuurbeheer. Het thema is 'Natuurlijk verbinden en Collectief denken'.

Het akkerbouwbedrijf van Herman Menkveld en zijn zoon Jan is sinds 2000 overgegaan op de biologische wijze van het produceren van verschillende soorten graan, korrelmaïs en aardappels. "De natuur staat centraal, maar we hebben ook een duidelijk verdienmodel," laat Menkveld weten, "Daarin hebben we onze weg gevonden in de loop der jaren. Ik ben niet tegen reguliere landbouw, maar denk dat het in veel gevallen anders kan, waarbij de nadruk ligt op bodembeheer. Dat is de basis van de landbouw. Kennis van zaken is belangrijk in dat geval en daarom heb ik nog niet zo lang geleden de opleiding Natuurboer aan de Hogere Landbouwschool gevolgd. Hoe gaan we met de grond om, met de mineralen etc."

Vader en zoon Menkveld beheren 250 ha. Natuurlijk Grasland en daarnaast 50 ha. akkerland samenwerking met Staatsbosbeheer. Het grasland wordt begraasd door paarden en runderen uit de omgeving. Een aantal akkers heeft jaarlijks een mooie bloemenrand ten behoeve van de biodiversiteit.

Herman Menkveld is ervaringsdeskundige waar het gaat om de combinatie biologische landbouw/agrarisch natuurbeheer. Hij is namelijk ook voorzitter van een zogenaamd collectief, het Collectief Midden Overijssel (CMO), dat een groot deel van de provincie Overijssel beslaat. Hij zal zijn verhaal op enthousiaste wijze vertellen. Het wordt geen saaie avond met cijfertjes op een Power Point Presentatie, maar een praktisch verhaal waarbij ook voldoende ruimte is om vragen te stellen.

Het belooft een interessante en interactieve avond te worden in de Carrousel aan de Van Reeuwijkstraat 5 in Ommen. Aanvang is 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

Aanmelding vooraf is gewenst via dit aanmeldingsformulier.