Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Facebook

Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'.

De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Dat is echter niet waar. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de koepel van drinkwater-bedrijven Vewin waarschuwden vorig jaar dat meer gedaan moet worden om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Bij een kwart van alle bronnen voor drinkwater werden nu al bestrijdingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de norm overschrijden of daar vlak onder zitten. En de Europese voedsel-veiligheidsautoriteit (EFSA) waarschuwt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat deze middelen een gevaar vormen voor onze biodiversiteit en voedselvoorziening.

In de bollenteelt en vooral bij de teelt van lelies, wordt veel meer gif gebruikt dan in de normale akkerbouw. Onderzoek van het RIVM naar blootstelling van omwonenden aan gewasbescherming heeft aangetoond dat tot 250 meter afstand van de bollenvelden (en soms verder) restanten van gif worden aangetroffen in huizen, tuinen en zelfs in luiers van baby’s. Internationaal onderzoek toont aan dat blootstelling aan pesticiden de kans verhoogt op parkinson en dementie. Ook neemt de kans toe dat kinderen worden geboren met afwijkingen zoals autisme.

De gemeente Ommen wil dat Vitens en de KAVB zelf gaan controleren of bollentelers zich houden aan de toegestane bestrijdingsmiddelen. Dat is hetzelfde als de slager vragen zijn eigen vlees te keuren.

Wij hebben een petitie opgesteld en willen deze aanbieden aan de gemeenteraad van Ommen.

Klik hier om deze petitie actief te ondersteunen.

Lees ook het artikel: "Geen bollengif in ons drinkwater" voor meer achtergrondinformatie.

Lees hier wat u nog meer kunt doen dan het ondersteunen van de petitie.