Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

1 dec

Facebook

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

  

        Bijen op krokus (foto Hein Kuijper)

De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Gevolg: gazons en graslanden als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Daar wordt een bij niet blij van!
Met de actie van Nederland Zoemt zorgen we voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.
Elke bij telt, jij ook? Doe mee op 21 en 22 april aanstaande!
 
Instructie hoe je mee kunt doen vind je op https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/

Zoeken

Natuurcolumns Henk Ruiter