Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

25 mei
20 sept
21 sept
Excursie Dwingelderveld
21 september 2019 9:00
26 okt
Nacht van de nacht 2019
26 oktober 2019 19:30 - 22:00
23 nov
Speuren naar sporen met Arend Spijker
23 november 2019 14:00

Landschap Overijssel houdt op donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond bij Camping Beerze Bulten, Kampweg 1 te Beerze over het natuurgebied Beerze. Belangstellenden krijgen die avond meer te weten over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

 
Natuurgebied Beerze (foto Landschap Overijssel)

Natuurparels
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat Europa ze heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. Landschap Overijssel beheert negen van deze natuurparels. Natuurgebied Beerze is daar één van. ‘Dankzij de Natura 2000-status krijgen we de kans om dit buitengewoon bijzondere gebied extra te beschermen en te versterken’, zegt Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze. ‘En dat gaan we de komende jaren doen. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en nieuwe soorten zich er kunnen ontwikkelen. Wat we precies van plan zijn, daarover bieden we tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie en gaan we graag met de aanwezigen over in gesprek.’
Naast de Provincie en Landschap Overijssel werken waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen mee aan het project. Bovendien vindt alles in goed overleg plaats met onze buren; Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed Junne.

Uit: http://www.landschapoverijssel.nl/inloopbijeenkomst-natuurherstel-beerze-9-november   

Natuurcolumns Henk Ruiter