Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Facebook

De Vogelwerkgroep is o.a. actief met:

 • Watervogel-, slaapplaats- en broedvogeltellingen (Sovon)
 • Nachtzwaluwtelling (Landschap Overijssel)
 • Plaatsen, controleren en onderhouden van diverse nestkasten
 • Onderhouden van een oeverzwaluwwand
 • Ringen en verzamelen van biometrische gegevens van diverse soorten
 • Meewerken aan roofvogelonderzoek
 • Samenwerking met STONE (steenuilen)
 • Samenwerking met Stichting kerkuilenwerkgroep Nederland
 • Samenwerking met STORK (ooievaars)
 • Bescherming van vogels en hun leefgebied in de omgeving
 • Onderhouden van de vogelkijkhut op het Junnerkoeland
 • Plaatsen van informatie op de website en in het verenigingsblad
 • Verzamelen van bijzondere waarnemingen in ons werkgebied
 • Meewerken aan activiteiten van Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer

 

Zoeken