Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

27 okt
Paddenstoelenexcursie
27 oktober 2018 13:30
27 okt
Nacht van de nacht 2018
27 oktober 2018 19:00
3 nov
Landelijke natuurwerkdag 2018
3 november 2018 9:00
1 dec

Facebook

DEN HAAG - 2 december 2015
Het afschieten van ganzen in en rond de Overijsselse Natura 2000-gebieden is vanaf vandaag verboden. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State in de rechtszaak van Vogelbescherming tegen Gedeputeerde Staten van Overijssel. Met het afschieten van ganzen het hele jaar door wil de provincie schade aan agrarische percelen voorkomen.

De wildbeheereenheden en jachtaktehouders mochten van de provincie gebruik maken van een ontheffing van de Flora- en Faunawet om te schieten op grauwe ganzen, brandganzen en kolganzen in en rond beschermde natuurgebieden.

 Andere vogels

De Raad van State constateert dat de ganzenjacht belangrijke negatieve effecten kan hebben op andere beschermde vogels zoals de wilde zwaan, watersnip en kraanvogel. In zo’n geval mag er alleen gejaagd worden met een natuurbeschermingswetvergunning. Die is er niet waardoor de ganzenjacht illegaal was. De provincie heeft tot dusver altijd volgehouden dat een Nbw-vergunning niet nodig is zolang jagers een beetje uit de buurt blijven van andere kwetsbare vogels. Inmiddels zijn duizenden ganzen afgeschoten. Vogelbescherming eiste voor de Raad van State dat de provincie handhavend zou gaan optreden tegen de wildbeheereenheden en jachtaktehouders omdat ze de Natuurbeschermingswet overtreden. De Raad van State heeft Vogelbescherming gelijk gegeven.

Zoeken

Natuurcolumns Henk Ruiter