Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Facebook

Vrijwilligers voor de vogelwerkgroep

Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-in standhouden van de natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

 

We zoeken mensen voor:

> tellingen

> inventarisatie

> bescherming

 

Momenteel zijn we actief met:

> watervogeltelllng

> inventarisatie, onderzoek en bescherming van roofvogels en uilen

> controles en onderhoud vaan nestkastjes

> inventarisatie en ringen van oeverzwaluwen en onderhoud van de wand

> inventarisatie door telling van nachtzwaluwen

> inventarisatie en ringen van de ooievaars en onderhouden van hun nesten

> klapekstertelling

> telling van huiszwaluw en gierzwaluwnesten

> slaapplaatstelling grote zilverreiger.

 

Wat verwacht de vereniging van de vrijwilliger?

> betrouwbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en inzicht in natuurwaarden

> beschikbaar stellen van vrije tijd

> verantwoordelijk voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden

> basiskennis van vogels

> zelfstandig kunnen werken

> zorg dragen voor afgesproken inventarisatie-/monitoring-werkzaamheden

> aanleveren van de gegevens volgens afgesproken methodiek

> houdt zich aan de voorwaarden in de eventueel noodzakelijke vergunning(en)

> gevoel en interesse voor kwetsbare ecologische systemen

 

Wat biedt de vereniging de vrijwilliger?

> bezig zijn in de natuur en in bijzondere natuurgebieden

> waar nodig, begeleiding en ondersteuning in (gebrek aan) kennis

> (basis)materiaal wat nodig is voor inventarisatie- en monitoring

 

Tijdsinvestering

Naar eigen mogelijkheden en in overleg met de contactpersoon van de vereniging/werkgroep. Vrijheid in gebondenheid!

 

Informatie en aanmelding

Heb je interesse in onze vogelwerkgroep, neem dan contact op via het contactformulier op onze website.

Zoeken