Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

25 juni
7 okt
Natuurcursus 2021
7 oktober 2021 20:00 - 22:00
30 okt
Nacht van de nacht 2021
30 oktober 2021 19:00
8 nov
Algemene ledenvergadering 8 november 2021
8 november 2021 20:00 - 22:00
16 feb
Lezing "Wilde bijen" door Joop Verburg
16 februari 2022 20:00 - 22:00
22 mrt
26 apr
26 mei

Facebook

Wat kunt u nog meer doen naast het ondertekenen van onze petitie “Geen bollengif in Ommens drinkwater”:

  • Praat met uw familie, buren, vrienden en kennissen. Geef hen een kopie van dit verhaal of mail het naar hen met het verzoek de petitie te tekenen op onze website.
  • Schrijf een brief of een e-mail naar gemeenteraadsleden waarin u uw ongerustheid kenbaar maakt over het experiment met bollenteelt in beschermde drinkwaterwingebieden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. gemeenteraad.
  • App naar Vitens: 06 23336777 “Ik wil geen bollengif in ons Ommens drinkwater!”
  • Stuur een email naar de directie van Vitens en zeg dat u het als klant onacceptabel vindt dat er risico’s met uw drinkwater worden genomen in de pilot bollenteelt in de drinkwaterwingebieden.

Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'.

De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Dat is echter niet waar. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de koepel van drinkwater-bedrijven Vewin waarschuwden vorig jaar dat meer gedaan moet worden om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Bij een kwart van alle bronnen voor drinkwater werden nu al bestrijdingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de norm overschrijden of daar vlak onder zitten. En de Europese voedsel-veiligheidsautoriteit (EFSA) waarschuwt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat deze middelen een gevaar vormen voor onze biodiversiteit en voedselvoorziening.

In de bollenteelt en vooral bij de teelt van lelies, wordt veel meer gif gebruikt dan in de normale akkerbouw. Onderzoek van het RIVM naar blootstelling van omwonenden aan gewasbescherming heeft aangetoond dat tot 250 meter afstand van de bollenvelden (en soms verder) restanten van gif worden aangetroffen in huizen, tuinen en zelfs in luiers van baby’s. Internationaal onderzoek toont aan dat blootstelling aan pesticiden de kans verhoogt op parkinson en dementie. Ook neemt de kans toe dat kinderen worden geboren met afwijkingen zoals autisme.

De gemeente Ommen wil dat Vitens en de KAVB zelf gaan controleren of bollentelers zich houden aan de toegestane bestrijdingsmiddelen. Dat is hetzelfde als de slager vragen zijn eigen vlees te keuren.

Wij hebben een petitie opgesteld en willen deze aanbieden aan de gemeenteraad van Ommen.

Klik hier om deze petitie actief te ondersteunen.

Gevaarlijk experiment
De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Waarom een slecht idee
Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Echter, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de koepel van drinkwaterbedrijven Vewin waarschuwden vorig jaar dat meer gedaan moet worden om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Bij een kwart van alle bronnen voor drinkwater werden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de norm overschrijden of daar vlak onder zitten.

Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

 

 

 foto Hein Kuijper

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Tel op 13 of 14 april een halfuurtje alle bijen in je tuin. Herken je de verschillende bijensoorten niet? Dat is geen probleem kijk op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/ daar vind je ook het telformulier en andere informatie.

 

Opening gemist? De opening van de vlindertuin op 8 september jl. is nu ook als korte film terug te zien.

In juni 2018 is de Vogelwerkgroep Natuur en Milieu o.l.v. Han Bouman weer begonnen met het jaarlijkse ringen van ooievaars. Ooievaars maken nog regelmatig gebruik van kant en klaargemaakte nesten op ooievaar nestpalen maar onderzoek, verkregen door o.a. het ringen van de soort, heeft aangetoond dat het niet nodig is nog meer ooievaar nestpalen te plaatsen in Nederland.

  


De ooievaar is op dit moment namelijk heel goed in staat is zelf een nestplaats te zoeken en te bouwen in bv. elektriciteitspalen of in bomen.


Als wij de nestpalen naderen staan de jongen met hun ouder(s) meestal rechtop om zich heen te kijken.Hier staat één van de ouders op het nest.

Opvallend is dat, zodra wij het nest naderen, de jongen steevast gaan liggen: ze zakken onmiddellijk door hun poten en laten de kop hangen alsof ze nooit in staat geweest zijn hier iets mee te doen.


De jonge vogels vertonen geen enkele activiteit bij benadering.

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

  

        Bijen op krokus (foto Hein Kuijper)

De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Gevolg: gazons en graslanden als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Daar wordt een bij niet blij van!
Met de actie van Nederland Zoemt zorgen we voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.
Elke bij telt, jij ook? Doe mee op 21 en 22 april aanstaande!
 
Instructie hoe je mee kunt doen vind je op https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/

Landschap Overijssel houdt op donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond bij Camping Beerze Bulten, Kampweg 1 te Beerze over het natuurgebied Beerze. Belangstellenden krijgen die avond meer te weten over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

 
Natuurgebied Beerze (foto Landschap Overijssel)

Natuurparels
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat Europa ze heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. Landschap Overijssel beheert negen van deze natuurparels. Natuurgebied Beerze is daar één van. ‘Dankzij de Natura 2000-status krijgen we de kans om dit buitengewoon bijzondere gebied extra te beschermen en te versterken’, zegt Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze. ‘En dat gaan we de komende jaren doen. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en nieuwe soorten zich er kunnen ontwikkelen. Wat we precies van plan zijn, daarover bieden we tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie en gaan we graag met de aanwezigen over in gesprek.’
Naast de Provincie en Landschap Overijssel werken waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen mee aan het project. Bovendien vindt alles in goed overleg plaats met onze buren; Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed Junne.

Uit: http://www.landschapoverijssel.nl/inloopbijeenkomst-natuurherstel-beerze-9-november   

Zoeken