Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Op 13 en 14 april 2019 organiseert Nederland Zoemt voor de tweede keer de Nationale Bijentelling.
In Nederland komen bijna 360 soorten wilde bijen voor. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen. Jij komt toch ook in actie voor de wilde bij!!!

 

 

 foto Hein Kuijper

De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Tel op 13 of 14 april een halfuurtje alle bijen in je tuin. Herken je de verschillende bijensoorten niet? Dat is geen probleem kijk op www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/ daar vind je ook het telformulier en andere informatie.

 

Klik hieronder voor een van de jaarverslagen:

 

Opening gemist? De opening van de vlindertuin op 8 september jl. is nu ook als korte film terug te zien.

In juni 2018 is de Vogelwerkgroep Natuur en Milieu o.l.v. Han Bouman weer begonnen met het jaarlijkse ringen van ooievaars. Ooievaars maken nog regelmatig gebruik van kant en klaargemaakte nesten op ooievaar nestpalen maar onderzoek, verkregen door o.a. het ringen van de soort, heeft aangetoond dat het niet nodig is nog meer ooievaar nestpalen te plaatsen in Nederland.

  


De ooievaar is op dit moment namelijk heel goed in staat is zelf een nestplaats te zoeken en te bouwen in bv. elektriciteitspalen of in bomen.


Als wij de nestpalen naderen staan de jongen met hun ouder(s) meestal rechtop om zich heen te kijken.Hier staat één van de ouders op het nest.

Opvallend is dat, zodra wij het nest naderen, de jongen steevast gaan liggen: ze zakken onmiddellijk door hun poten en laten de kop hangen alsof ze nooit in staat geweest zijn hier iets mee te doen.


De jonge vogels vertonen geen enkele activiteit bij benadering.

Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

  

        Bijen op krokus (foto Hein Kuijper)

De grootste bedreiging voor de wilde bij is het gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Gevolg: gazons en graslanden als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen. Daar wordt een bij niet blij van!
Met de actie van Nederland Zoemt zorgen we voor meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.
Elke bij telt, jij ook? Doe mee op 21 en 22 april aanstaande!
 
Instructie hoe je mee kunt doen vind je op https://www.nederlandzoemt.nl/doe-mee/bijentelling/

Landschap Overijssel houdt op donderdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur een inloopavond bij Camping Beerze Bulten, Kampweg 1 te Beerze over het natuurgebied Beerze. Belangstellenden krijgen die avond meer te weten over de Natura 2000 maatregelen die Landschap Overijssel, in opdracht van de provincie Overijssel, in 2018 in dit gebied gaat uitvoeren.

Om 20.00 uur zijn er twee korte presentaties van de provincie Overijssel en Landschap Overijssel. Geïnteresseerden kunnen op elk gewenst moment binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

 
Natuurgebied Beerze (foto Landschap Overijssel)

Natuurparels
In Overijssel zijn 24 natuurgebieden die zo bijzonder zijn, dat Europa ze heeft aangewezen als Natura 2000 gebied. Landschap Overijssel beheert negen van deze natuurparels. Natuurgebied Beerze is daar één van. ‘Dankzij de Natura 2000-status krijgen we de kans om dit buitengewoon bijzondere gebied extra te beschermen en te versterken’, zegt Marten Meyling, projectleider Natura 2000 Beerze. ‘En dat gaan we de komende jaren doen. We maken het gebied weerbaarder voor de toekomst zodat kwetsbare planten en dieren er kunnen blijven leven en nieuwe soorten zich er kunnen ontwikkelen. Wat we precies van plan zijn, daarover bieden we tijdens de inloopbijeenkomst meer informatie en gaan we graag met de aanwezigen over in gesprek.’
Naast de Provincie en Landschap Overijssel werken waterschap Vechtstromen en de gemeente Ommen mee aan het project. Bovendien vindt alles in goed overleg plaats met onze buren; Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landgoed Junne.

Uit: http://www.landschapoverijssel.nl/inloopbijeenkomst-natuurherstel-beerze-9-november   

Dit jaar is het 50 jaar geleden dat Vogelvereniging De Vechtstreek werd opgericht door een vogelliefhebbers die bezorgd waren over de achteruitgang van met name de weidevogels. Onder anderen Frans van Elburg - er is nog een aandenken aan hem in de vorm van een bankje in het Laar - en Koop Bakker waren de eerste bestuursleden. Ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum heeft een aantal leden van onze vereniging bijdragen geleverd voor een lijvig boekwerk. Jaap van Dort en Dook van Gils hebben daarvan een kleurrijk boek samengesteld, met daarin de geschiedenis van de vereniging, feiten, achtergronden, anekdotes en natuurlijk heel veel door leden gemaakte foto's van de natuur in Ommen en omgeving.
Het boek zal worden gepresenteerd tijdens de feestelijke jubileumavond op 22 september in de Carrousel in Ommen.

Henk Ruiter heeft de bekende vogelaar, schrijver en cabaretier Hans Dorrestijn gevraagd om er met hem een leuke avond van te maken.  Zij treden samen  vaker op, mede vanwege hun gezamenlijke vogelpassie. Leden van onze vereniging hebben inmiddels een uitnodiging gekregen voor de avond die voor hen gratis toegankelijk is, partners betalen 10,- euro. Leden krijgen bovendien na afloop van de voorstelling het boek van maar liefst 150 pagina's uitgereikt, reden te meer om 22 september alvast vrij te houden. Het boek zal later in de Ommer boekhandels te koop zijn.

Leden kunnen zich aanmelden voor de jubileumavond via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarbij vermeld naam en adres en of ze al dan niet een partner meenemen. Niet-leden die zich voor 20 september via het aanmeldingsformulier voor nieuwe leden aanmelden als lid, hebben op 22 september eveneens gratis toegang en krijgen het boek ook nog eens gratis.

 

 

Onze vereniging heeft als doelstelling het mede-instandhouden van deze natuurwaarden door studie en bescherming van natuur en milieu. Wij zijn actief in Ommen en omgeving.

Taakomschrijving
Verbetering beheer- en onderhoud website. De website is in 2015 opnieuw opgebouwd maar kan nog verder uitgebouwd worden. Er is ook behoefte aan een handleiding voor beheerder en redacteuren.  

Wat verwacht de vereniging van de vrijwilliger?

 • integer opererende teamspeler die in samenspel met de huidige beheerder wil werken;
 • nieuwe ideeën voor actueel houden website;
 • technieken om vindbaarheid van de website te vergroten;
 • adviezen voor verbetering;
 • maken eenvoudige gebruikershandleiding voor redacteuren;
 • eigen werkplekvoorziening (de vereniging heeft geen eigen locatie en werkplek);
 • enige affiniteit met de doelstellingen van de vereniging.  

Wat biedt de vereniging de vrijwilliger?

 • aanspreekpunt, meedenker en mede-uitvoerder in de vorm van de huidige beheerder, tevens secretaris van de vereniging;
 • gratis lidmaatschap van de vereniging.  

Welke kennis is nodig?

 • websitebeheer met Joomla (huidige versie in gebruik is Joomla 3.6.2;
 • inzet van modules, componenten en extensies.  

Welke vaardigheden zijn gewenst?

 • Omgaan met Joomla inclusief modules, certificaten etc.
 • Samenwerking
 • Nauwkeurigheid
 • Communicatief vermogen  

Tijdsinvestering
In overleg met de contactpersoon van de vereniging.  Hoeft niet als structurele klus opgepakt te worden maar bijvoorbeeld een kwartaal of halfjaar.  

Informatie en aanmelding
Heb je interesse in deze functie, neem dan contact via ons contactformulier.

Zoeken

Natuurcolumns Henk Ruiter