Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Facebook

Op 27, 28 en 29 januari kunt u weer tuinvogels tellen tijdens de Nationale Tuinvogeltelling van Vogelbescherming. Meedoen is simpel. Tel een half uurtje de vogels in de tuin of op het balkon en meld de resultaten op Tuinvogeltelling.nl.

 Boomklever

Boomklever

Je hoeft geen volleerd vogelaar te zijn. De webapp Mijntuinvogeltelling.nl is een handige hulp bij het herkennen van de vogels. Via een foto of een vragenlijst helpt de app je de soorten op naam te brengen. Ook kun je met deze app de telling meteen doorgeven tijdens het telweekend.

Meer info:

https://www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

Steun de petitie 'Geen bollengif in Ommens drinkwater'. (De petitie staat niet meer open en is verlopen en daarom van de website verwijderd.)

De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Dat is echter niet waar. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de koepel van drinkwater-bedrijven Vewin waarschuwden vorig jaar dat meer gedaan moet worden om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Bij een kwart van alle bronnen voor drinkwater werden nu al bestrijdingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de norm overschrijden of daar vlak onder zitten. En de Europese voedsel-veiligheidsautoriteit (EFSA) waarschuwt, op basis van wetenschappelijk onderzoek, dat deze middelen een gevaar vormen voor onze biodiversiteit en voedselvoorziening.

In de bollenteelt en vooral bij de teelt van lelies, wordt veel meer gif gebruikt dan in de normale akkerbouw. Onderzoek van het RIVM naar blootstelling van omwonenden aan gewasbescherming heeft aangetoond dat tot 250 meter afstand van de bollenvelden (en soms verder) restanten van gif worden aangetroffen in huizen, tuinen en zelfs in luiers van baby’s. Internationaal onderzoek toont aan dat blootstelling aan pesticiden de kans verhoogt op parkinson en dementie. Ook neemt de kans toe dat kinderen worden geboren met afwijkingen zoals autisme.

De gemeente Ommen wil dat Vitens en de KAVB zelf gaan controleren of bollentelers zich houden aan de toegestane bestrijdingsmiddelen. Dat is hetzelfde als de slager vragen zijn eigen vlees te keuren.

Wij hebben een petitie opgesteld en willen deze aanbieden aan de gemeenteraad van Ommen.

Klik hier om deze petitie actief te ondersteunen.

(De petitie staat niet meer open en is verlopen en daarom van de website verwijderd.)

Johan Poffers heeft een impressie gemaakt van de vogelkundige waarden van de Vecht. Hij toont watervogels en trekvogels die gebruik maken van de Vecht.

Klik op onderstaande afbeelding om de automatische presentatie te bekijken.

 

  

Afgelopen vrijdag 3 december, was het Nationale Vrijwilligersdag in Ommen. Als vertegenwoordigers van alle vrijwilligers binnen onze vereniging, werden Hein Kuijper en Arend Spijker verrast met de ‘groene’ vrijwilligersprijs, die werd uitgereikt in de gemeente Ommen.

De prijs werd overhandigd door het provinciale statenlid Luuk Folkerts (provincie Overijssel) en Leander Broere (Natuur en Milieu Overijssel).
Er werden mooie woorden gesproken over onze brede, groene activiteiten, ook werd met waardering het prachtige ‘groene’ project, de Ommermars genoemd. Ondanks dat dit project een burgerinitiatief is, die min of meer los staat van onze vereniging, is het wel geïnitieerd en gestimuleerd door veel vrijwilligers van de vereniging Natuur & Milieu de Vechtstreek.

Onze vereniging werd ook geprezen door haar gevarieerde aanbod (voor jong en oud), die gericht is op bescherming van natuur, landschap en milieu in het algemeen. Maar die zich ook bezig houdt met inventarisatie van planten, insecten en vlinders, vogels en zoogdieren.

Een oorkonde, cadeaubonnen en een prachtige appelboom mochten we in ontvangst nemen. De (Ster)appelboom staat symbool voor: ‘de groene vrijwilligers die de sterren zijn van onze samenleving’. De appelboom zal een mooi plekje krijgen in de Ommermars.

Als vereniging voor Natuur & Milieu de Vechtstreek zijn we erg blij met de mooie waardering voor onze vrijwilligers en natuuractiviteiten. Lijkt het je ook leuk om ons te komen helpen? Informeer dan eens naar de mogelijkheden.

 

Opening gemist? De opening van de vlindertuin op 8 september jl. is nu ook als korte film terug te zien.

Ook in 2021 heeft de Oehoe “Het Vechtdal” weer gevonden om daar een locatie uit te zoeken om te broeden. Het is en blijft een prachtige waarneming van een hele bijzondere roofvogel. Deze majestueuze vogel heeft maar liefst een spanwijdte van 160 – 188 cm. Een mannelijke oehoe weegt zo’n 1,5 kilo tot wel 2.8 kg maar de vrouwtjes zijn nog forser en zwaarder: zij kunnen een gewicht bereiken tot 4.2 kilo.

Het vrouwtje broedt alleen en kleedt het nest nauwelijks aan met dons. Het mannetje speelt vooral de eerste weken een hele belangrijke rol omdat hij het vrouwtje in die periode van voedsel voorziet. De Oehoe gaat meestal op jacht naar voedsel tijdens de schemering. Zodra er jongen zijn wordt er vaker gevlogen om de Oehoe kuikens van voldoende voedsel te voorzien.

Omdat een Oehoe erg gevoelig is voor verstoring is het van groot belang dat rust is gegarandeerd rondom het nest. De Oehoe is afhankelijk van grote, aaneengesloten natuurgebieden. Degene die het nest in de gaten houden zijn steeds dezelfde mensen. Zij controleren een paar keer tijdens de broedperiode en blijven op zeer grote afstand van het nest. Zij vertrekken zodra ze hebben gezien wat van belang is voor het ringen, dat is uiteraard de grootte van de jongen, zodat deze op tijd kunnen worden geringd. Het is vanzelfsprekend dat de ringer, in dit geval Han Bouman, er op tijd bij moet zijn. Dat wil zeggen niet te vroeg en niet te laat.
0025 Oehoe jongen zijn echt groot
Oehoekuiken

Wat kunt u nog meer doen naast het ondertekenen van onze petitie “Geen bollengif in Ommens drinkwater”:

  • Praat met uw familie, buren, vrienden en kennissen. Geef hen een kopie van dit verhaal of mail het naar hen met het verzoek de petitie te tekenen op onze website.
  • Schrijf een brief of een e-mail naar gemeenteraadsleden waarin u uw ongerustheid kenbaar maakt over het experiment met bollenteelt in beschermde drinkwaterwingebieden: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. t.a.v. gemeenteraad.
  • App naar Vitens: 06 23336777 “Ik wil geen bollengif in ons Ommens drinkwater!”
  • Stuur een email naar de directie van Vitens en zeg dat u het als klant onacceptabel vindt dat er risico’s met uw drinkwater worden genomen in de pilot bollenteelt in de drinkwaterwingebieden.

Gevaarlijk experiment
De gemeente Ommen wil in de beschermde waterwingebieden bij Witharen en Hammerflier een experiment met bollenteelt toestaan. Die teelt is daar nu verboden wegens de risico’s voor de drinkwatervoorziening.

Waarom een slecht idee
Nut en noodzaak van het experiment zijn niet aangetoond. De organisatie van bollentelers KAVB en drinkwaterbedrijf Vitens zeggen dat de proef veilig is. Echter, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en de koepel van drinkwaterbedrijven Vewin waarschuwden vorig jaar dat meer gedaan moet worden om verontreiniging van grondwater te voorkomen. Bij een kwart van alle bronnen voor drinkwater werden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen in concentraties die de norm overschrijden of daar vlak onder zitten.

Zoeken