Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

feb
28

28 februari 2018 20:00 - 22:00

mrt
5

5 maart 2018 19:30

apr
12

12 april 2018 20:00 - 22:00

mei
9

9 mei 2018 20:00 - 22:00

mei
12

12 mei 2018 7:00 - 16:00

Zoogdierenwerkgroep

Deze groep verzamelt gegevens over aantallen en soorten zoogdieren in Ommen en omgeving. Ook is de werkgroep actief met bescherming van zoogdieren.

Enkele activiteiten:
• vleermuizenonderzoek
• controle dassentunnels
• onderdoorgangen voor kleine zoogdieren

 • Vleermuizen kunnen slachtoffer zijn van isolatie

  Isolatie van huizen is “in”. Het geeft een besparing op de stookkosten en dat is aantrekkelijk in deze dure tijd. De overheid stimuleert isoleren van huizen door het geven van subsidies. Oók de Gemeente Ommen geeft subsidie voor het isoleren van huizen. Dat vinden wij een goede zaak, die we van harte ondersteunen.
   
  Maar er is één aandachtspunt als u aan spouwmuurisolatie denkt in uw (bestaande) huis. Dat is een check op het voorkomen van vleermuizen. Soorten als

  ...
 • Structuur van bomenrij van belang voor vleermuizen

  Uit onderzoek (Lutra, Ben Verboom/Hans Huitema, december 2010) blijkt dat de hoogte, breedte en vegetatiedichtheid van lijnvormige landschapselementen (houtsingels) bepalend zijn voor de mate waarin vleermuizen langs bomenrijen foerageren. Zo worden bomenrijen die minder dan 4 meter breed, lager zijn dan 5-6 meter en winddoorlatend zijn, niet gebruikt door de Dwergvleermuis. Deze lijnvormige elementen zijn niet alleen foerageergebied, maar dienen ook als verbindingsroute tussen

  ...
 • Meer bescherming voor de Das in het Vechtdal

  Uit onderzoekgegevens van het Dassenplatform blijkt dat de dassenpopulatie in Noordoost Overijssel de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Dat is goed nieuws!
  Deze verbetering van de dassenpopulatie is mede te danken aan de faunbeschermende maatregelen die voor deze soort worden genomen.

  Ofschoon het ook beter gaat met de Das in het Vechtdal, blijft het wel een relatief kwetsbare soort.

  das ...

 • Dassenlezing door Ruud van den Akker

  (een groot deel van onderstaande tekst is overgenomen uit een artikel van Max de Krijger uit de Stentor van 6 december 2010)

  Je zou het niet zo een-twee-drie verwachten, maar de das is actueel in Ommen en de rest van het Vechtdal. Een vrijdagavond kijken naar een presentatie van een kenner stond dan ook in veel agenda’s genoteerd.
  Verhalen over burchten, zijn poten, zijn kleur, de leefomgeving en kansen en vooral ook bedreigingen worden gretig geconsumeerd door mensen

  ...
 • Lezing over Grimbaart in Carrousel

   

  das2
  Op vrijdagavond 3 december organiseert de Vereniging voor Natuur en Milieu De Vechtstreek in de Carrousel aan de Chevallereaustraat te Ommen om 20.00 uur een pakkende avond over die zo verborgen levende das, het

  ...
 • Niet iedereen blij met edelhert in Vechtdal

  Landschap Overijssel juicht de komst van de prachtige dieren naar het Vechtdal toe. Het edelhert hoort hier volgens hen thuis en is een aanwinst voor de diversiteit van de fauna in het gebied.

  Volgens LTO Nederland zitten landbouwers niet te wachten op de komst van het edelhert.

  Zie ook onze themadag over Edelherten in het Vechtdalop onze

  ...
 • Vechtende herten in het Vechtdal?

  Enige overpeinzingen inzake de mogelijke toekomst en het toekomstig beheer van het Edelhert in Nederland in het algemeen en in Overijssel in het bijzonder.

  Samenvatting van de lezing gehouden voor de Vereniging Natuur en Milieu De Vechtstreek
  14 februari 2008

  ir P.B. (Bas) Worm

  Klik hier voor het

  ...
 • Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten

  De Stentor, zaterdag 16 februari 2008.
  Komst edelhert zou Vechtdal op de kaart zetten
  door Harry Woertink

  OMMEN - Het Overijssels Vechtdal zet zich met de komst van het edelhert nog meer op de kaart als toeristische trekker. Dat is de verwachting van de Ommer natuur en milieuvereniging De Vechtstreek als het edelhert vanuit de Veluwe in het Vechtdal wordt geïntroduceerd.
   
  Mensen vinden het leuk om edelherten te zien, zo is

  ...
 • Vleermuizenproject Eerde-Ommen

  Vleermuiswaarnemingen Eerde-Ommen
  De werkgroep inventariseert al enige tijd de vleermuizen in Eerde-Ommen.
  Klik hier voor een PDF-bestand met de telgegevens.

  Zeldzame Bechsteins vleermuis en Franjestaart op landgoed Eerde

  De kwetsbare en bedreigde (Rode lijst) soorten Bechsteins vleermuis en Franjestaart zijn waargenomen op het landgoed Eerde. Dit zijn de uitkomsten van

  ...
 • Dassen blijven in Ommen

  De das is een vaste bewoner geworden van landgoed Eerde in Ommen. Dat blijkt uit meerdere studies en verkenningen van Natuurmonumenten. Vijftien jaar nadat de dieren met de nodige moeite werden uitgezet, is een vaste populatie ontstaan van zo'n 25 dassen. "Het gaat om vier à vijf paren die jaarlijks zo'n drie à vier jongen krijgen", vertelt André Knollen van Natuurmonumenten.
  Meer info op : ...

 • Oproep waarnemingen marterachtigen

  Wellicht hebben jullie al vernomen dat de bunzing slechte tijden kent, om die reden roept de VZZ iedereen op om waarnemingen te melden.
  Dit jaar zijn Arend Spijker, Petra Otte en Karl van Dorsten begonnen om de werkgroep zoogdieren nieuw leven in te blazen ( buiten de vleermuisgroep kende de werkgroep net als de bunzing slechte tijden). We zijn nog een beetje zoekende naar onze identiteit en doelen maar vinden het verzamelen van meldingen prima in ons straatje passen.
  We willen

  ...

Zoeken