Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Activiteiten programma

Geen activiteiten gevonden

Vogelwerkgroep

Deze werkgroep richt zich vooral op vogelbescherming en -onderzoek.
Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

 • Om meteen maar met de deur in huis te vallen: in 2015 is er géén Vogel van het Jaar. Sovon heeft besloten dit jaar nog eens extra aandacht te willen besteden aan de spreeuw, Vogel van het Jaar in 2014. Dit omdat het met de spreeuw slecht gaat in Nederland en Sovon meer onderzoek wil doen naar de oorzaken van de achteruitgang van het aantal spreeuwen. Verder geeft Sovon aan, dat ze in 2016 extra groot gaan uitpakken. Over het hoe en wat zal later dit jaar bericht worden. Voor meer

  ...
 • (aangevulde versie 31 januari 2015)

  Ieder die mij een beetje kent, weet dat ik van vogelfotografie houd. Daarbij schuw ik niet verre reizen te maken naar bijvoorbeeld het Griekse Lesbos, de Spaanse Extremadura of het Pools-Duitse Feldberg (Mecklenburg Vorpommern). Of dichterbij in Nederland: Lauwersmeer, IJsselmeer, Steenwijk, Exloo, Goor, Engbertdijskvenen of Arkemheen zijn mijn favoriete plekjes. Maar steeds zegt mijn vrouw: waarom ga je weg, kijk om je heen en ga de tuin

  ...
 • Woensdag, 28 januari, 2015.

  De elfjarige Jochem van Harten van CBS Hoogengraven in Stegeren zag afgelopen maandag tijdens de pauze dat een buizerd verstopt zat in de struiken langs het schoolplein. Toen hij dichter bij kwam zag hij dat de roofvogel een vleugel liet hangen. Zijn klasgenoot Ramon belde meteen zijn vader die dierenarts is. Een tijdje later arriveerde de dierenambulance, die de buizerd naar het Roofvogel Opvangcentrum in  Barchem heeft gebracht. Na

  ...
 • Op de Archemerberg worden boswerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf de oude dijk richting de Dalmsholterweg en aan het begin van de Oude Raalterweg rondom de parkeerplaats. Het hout wat hier uit komt wordt gebruikt voor de industrie, het niet bruikbare hout gaat naar een biogasinstallatie.

  boswerkzaamheden Archemerberg 2015 1

  Landschap Overijssel zorgt

  ...
 • Donderdag 15 januari 2015 

  Ondertussen zijn de leerlingen van het ATC druk aan het werk met het maken van steenmartervrije nestkasten. Vanmorgen heb ik een kijkje genomen bij het ATC  om te zien hoever de nestkasten al gevorderd zijn. Tot mijn grote verbazing zijn ze al bezig met de afwerking! Daar had ik echt nog niet op gerekend! De jongens waren tijdens mijn aanwezigheid zeer zorgvuldig  en geconcentreerd bezig met het afwerken van de

  ...
 • In de Provincie Overijssel mogen voorlopig geen  grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen worden geschoten. De rechtbank in Zwolle heeft in een spoedprocedure, die was aangespannen door Vogelbescherming, besloten dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Hierdoor zijn de overwinterende ganzen in Overijssel op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot. De uitspraak van de rechtbank in Zwolle houdt in dat er geen gebruik gemaakt mag worden

  ...
 • Maandag, 19 januari, 2015.

  De Huismus staat in de hele gemeente Ommen op nummer 1 van de meest gespotte vogels tijdens de Nationale Tuinvogeltelling 2015, die afgelopen weekend plaatsvond. De plaatsen 2 en 3 worden ingenomen door Koolmees en Merel. 
  Het was zaterdag een prachtige dag om vogels te tellen. Zondag was het weer totaal anders: een beetje grijs, hier en daar mist, lichte regen of natte sneeuw. Maar dat is voor vogels geen bezwaar. Bij dit type weer komen

  ...
 • Akkervogels blijken nauwelijks voordeel te hebben van bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het aantal succesvolle broedsels van de verschillende vogelsoorten gaat er door akkerranden met meer bloemen en meer insecten niet op vooruit. Dat concludeert Marije Kuiper in haar proefschrift 'The value of field margins for farmland birds', waarop zij op 9 januari 2015 hoopt te promoveren aan Wageningen UR.

  Niet voedselgebrek, maar agrarische werkzaamheden

  ...
 •  

  Tel op zaterdag 17 en zondag 18 januari een half uur al je vogels in je tuin. Iedereen kan mee doen. Je hoeft geen echte vogeldeskundige te zijn. Voorbeelden van de meest voorkomende soorten tuinvogels en de spelregels vind je op de website van https://www.tuinvogeltelling.nl/hoe-werkt-de-tuinvogeltelling.

  ...

 • Dit project wordt uitgevoerd met financiele steun van de provincie Overijssel vanuit de subsidieregeling "Maatschappelijke initiatieven Overijssel 2014".
  De vogelwerkgroep van onze vereniging gaat samen met

  ...
 • Met vogels is het zo, dat je ze moeilijk ziet, maar des te beter hoort. Helemaal als je in het bos loopt (je ziet 20% maar hoort 80%). En soms zie je ze wel, maar lijken ze zo op elkaar dat het nog moeilijk is ze uit elkaar te houden.

  Neem als voorbe...

 • De resultaten van het ringen van oeverzwaluwen in Hankate zijn bekend.

  Klik hier voor de ringvangsten en terugvangsten.

   

  ...
 • Vogelbescherming Nederland tekent bezwaar aan tegen het ganzenbeleid van de provincie Overijssel. Onder het mom van schadebestrijding geeft de provincie de opdracht om, naast het decimeren van populaties ganzen in de zomer, ook in de winterperiode trekganzen vogelvrij te verklaren en massale jacht op ganzen te stimuleren. In de winter wordt ons land bevolkt door trekganzen uit andere delen van de wereld die in hun voortbestaan afhankelijk zijn van ons land. Provincie Overijssel gaat met

  ...
 • In Ommen is de natuur niet ver weg, als je er maar oog voor hebt en wat geluk. Dat blijkt maar weer uit deze foto's van ons bestuurslid Henk-Jan Bezemer. Maar om die natuur ook zo op de foto te zetten moet je natuurlijk wel goed voorbereid zijn.
  Deze kuifmees en sperwer zijn op 8 november jl. gezien op de Lemelerberg, uiteraard niet tegelijk maar na elkaar.

   ...
  • (Bericht uitgegeven door Vogelbescherming Nederland op dinsdag 21 oktober)
   In de provincie Noord–Holland mogen voorlopig geen smienten, een eendensoort, worden geschoten. De rechtbank in Haarlem besloot afgelopen week in een spoedprocedure dat de ontheffing die de provincie hiervoor had afgegeven opgeschort moet worden. Vogelbescherming is blij met de uitspraak. Hierdoor is de smient op korte termijn gevrijwaard van grootschalig afschot.

  • VILSTEREN – Op maandag 13 oktober 2014 zijn in Vilsteren aan de Borinkdijk vier jonge kerkuilen geringd door Han Bouman.

   Dit is wel bijzonder, half oktober, kerkuilen ringen. Voor het kerkuilenpaar was dit het tweede broedsel want in juni waren uit dezelfde kast ook al vier jongen geringd. Hierdoor kun je er van uitgaan dat er veel voedselaanbod is, dus veel muizen. De jonge uilen waren goed aan gewicht

   ...
  • Nederlandse biologen hebben een verband gevonden tussen het gebruik van het “gewasbestrijdingsmiddel” Imidacloprid in de landbouw en de lokale achteruitgang van spreeuw, veldleeuwerik, boerenzwaluw, ringmus en andere insectenetende vogels. Eerder waren er al sterke aanwijzingen dat de neonicotinoïden, waartoe dit middel behoort, een rol spelen in de bijensterfte. 


   Imidacloprid is een van de meest

   ...
  • Bij  de herstelwerkzaamheden  van de Regge hoort ook een  kunstmatig aangelegde oeverzwaluwwand  achter een waterpoel bij Hancate.  Dit is het eerste jaar dat deze wand in gebruik is genomen.  In het voorjaar van 2014 hebben Jan Vrijlink,  Han Bouman en Annemiek van Baren de gaten gevuld met leemzand in de hoop dat er dit jaar veel Oeverzwaluwen gebruik  van zullen maken om hun legsel op deze locatie groot te brengen.  Dit is zeker gelukt en we

   ...
  • Dat de nestkast aan de zendmast op de Archemerberg goed gebruikt wordt blijkt wel uit deze foto. De vrijwilligers Gerard van Beesten en Hans Hoppen waren er mooi op tijd bij om deze kiek te maken.

   foto: Hans Hoppen

   klik hier

   ...
  • De naam Kerkuil is afkomstig van de broedplaats die ze vroeger meestal hadden, namelijk in de kerk. Daar konden ze via de galmgaten naar binnen. Helaas zijn deze bij bijna alle kerken dichtgemaakt omdat men veel last had van kraaiachtigen. Op deze manier werd de Kerkuil steeds “ongeloviger” en moesten ze  hun heil elders zoeken. Gelukkig kregen de Kerkuilen hulp van de vogelwerkgroep.  Er worden  sindsdien speciale nestkasten voor de kerkuil getimmerd zodat meer dan 80% van

   ...

Zoeken