Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

De geheimzinnige Bosuil leeft vooral ’s nachts. Zij kunnen prima zien in het donker. Uilen draaien niet met hun oogbollen maar ze zijn in staat hun flexibele hals bijna rond te draaien: vandaar dat ze de hele omgeving  heel snel in beeld hebben! 

De Bosuil komt voor in Europa en in Azië. Maar de populaties van beide continenten zijn van elkaar gescheiden door onbezet gebied!

De belangrijkste biotoop van de Bosuil zijn loofbossen met vooral oude bomen. De bomen gebruiken ze als uitkijkpost en, als er een gat in zit,  om in te broeden. De Bosuil broedt al vroeg: ze beginnen al te broeden in februari. Het kapseizoen mag doorgaan tot 15 maart: dat is heel erg  jammer voor diverse soorten vogels. Bosuilen en Raven kunnen hier de dupe van worden, als er geen aandacht aan wordt geschonken door de opdrachtgevers van de diverse natuurgebieden. Gelukkig zijn er ook natuurbeheerders die hier rekening mee houden.

Zo heeft de vogelwerkgroep overleg gehad met de beheerders in een gebied waar de Raven standaard nestelen. Op ons verzoek is men toen in november al begonnen met de kap in de omgeving van het nest, zodat de werkzaamheden voltooid waren op het moment dat de Raven begonnen met broeden. Kwalijker is het mislukken van een broedsel van de Bosuil door recreatieve activiteiten. Deze Bosuil had een nest met 6 eieren maar de kast is helaas verlaten. Bij deze kast is kort in de buurt een recreatief pad aangelegd met opdrachten gerelateerd aan de aanwezigheid van de Bosuil en zijn nestkast. Dit heeft nu voor de derde keer geleid tot verstoring van het broedsel. We hebben nu maar besloten de kast voor de tweede keer te verplaatsen naar een veiligere locatie. Zo jammer! De Bosuil is al een schaarse vogel en dan moeten zulke activiteiten in een dergelijke omgeving,  uitgesloten kunnen worden.  Bosuilen overwinteren namelijk ook in hun eigen territorium. Het gebeurt maar zeer zelden dat een Bosuil omzwervingen maakt. Jonge vogels doen dit wel, zij zijn immers op zoek naar een nieuw territorium.  

Het plaatsen van nestkasten heeft mede bijgedragen aan een verdere verspreiding van de Bosuil. Maar helaas zullen de mensen van Vogelwerkgroep Natuur en Milieu  in 2016 niet aan het aantal jonge Bosuilen komen van verleden jaar: toen waren het er 18. Nu zijn er een aantal vroegtijdig lege nestkasten te betreuren ( predatie ) en zoals ik al schreef: ten gevolge van menselijk ingrijpen in de natuur.

Bosuilenpaartjes blijven elkaar het hele leven trouw en blijven dan ook hun hele leven bij elkaar. Pas als er een van de twee doodgaat, gaan ze op zoek naar een ander.

In 2016 zijn er in 5  kasten broedsels geweest.
Resultaat:  1 kast met 4 gezonde jongen leeg:  dit ten gevolge van predatie. Eén kast met 6 bebroede eieren verlaten ten gevolge van recreatieve activiteiten. In één kast, waarin 3 jongen waren geringd, zijn 2 jongen door predatie omgekomen. In totaal zijn er dit jaar uit  onze 5 broedsels maar 6 jongen groot geworden. Helaas een jammerlijk resultaat.  

Verslag: Han Bouman en  Ella Roelfs. Fotografie: Ella Roelfs.

Zoeken