Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Deze juveniele ringslang werd begin oktober  2015 vlak bij de garage  van mevrouw Oudshoorn gevonden.  De slang  zat prachtig in het vel. Omdat er een paar weken geleden ook al een juveniele ringslang door een auto was platgereden op het erf van mevrouw Oudshoorn, hebben we de ringslang verhuisd naar veiliger oorden. Annemiek van Baren adviseerde de slang naar de composthoop te verhuizen. Vandaar dat we het dier op een blik hebben gelokt waardoor onze kleinkinderen de ringslang heel goed konden bewonderen. Bij de composthoop zagen we meteen een paar kikkers: Het voedsel van de ringslang bestaat hoofdzakelijk uit amfibieën.  Zowel padden, kikkers als watersalamanders worden gegeten. De ringslang verstopte zich onmiddellijk in de holletjes van de composthoop.  Mevrouw Oudshoorn heeft de laatste periode al een paar keer juveniele ringslangetjes gevonden in de buurt van haar garage.

  • ringslangEerde2015_1
  • ringslangEerde2015_2
  • ringslangEerde2015_3
  • ringslangEerde2015_4
  • ringslangEerde2015_5

In ons land worden veel eieren gelegd in (paarden)mest- en composthopen. Mevrouw Oudhoorn heeft paarden, een ezel  en een composthoop: maar de exacte locatie van de broedplaats is ons tot nu toe onbekend. Wij blijven alert.
Helaas belde mevrouw Oudshoorn me vandaag dat zij opnieuw een dode juveniele ringslang heeft gevonden. Tot nu toe is de doodsoorzaak onbekend. 
Mevrouw Erin Oudshoorn en Ella Roelfs.
Fotografie Ella Roelfs.

Aanvulling van Ella Roelfs 30 oktober 2015:

Het slangetje had beschadigingen op zijn buik en bloed uit zijn bek. Ik heb namelijk foto’s gemaakt van het dode dier en deze steeds meer en meer uitvergroot en daarna overlegt met Daan Vreugdenhill van Natuurmonumenten. Dit is zijn reactie:

De beschadiging op de buik lijkt te komen van een vogel die in het dier gepikt heeft. Meestal vinden ze een veilig heen komen als het zo koud is. Het zou kunnen dat er een vogel is geweest die het dier te grazen heeft genomen. Het bloed uit de bek kan ik niet zo goed verklaren. Heel jammer, die had ons nageslacht moeten zijn op slangen gebied. Hopelijk zijn er veel anderen groot gekomen.

Op de foto’s 3, 4 en 5 is duidelijk zien dat de slang is beschadigd. Leuk nieuws is dat mevrouw Oudshoorn  j.l.  20 oktober al weer een springlevend juveniel slangetje heeft gevonden op haar erf.

Zoeken