Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

28 januari 2017:
Het initiatief van Stichting Heidehof om een natuurbegraafplaats aan te leggen in het bos- en natuurgebied Ommerbos kan, als het aan de gemeenteraad Ommen ligt, doorgang vinden.
Afgelopen donderdag 26 januari gaf een meerderheid van de raad groen licht. Stichting Heidehof, een initiatief van Bert Speulman uit Drenthe, heeft hiervoor 25 hectare bosgrond aangekocht gelegen ten oosten van de golfbaan Hooge Graven.
Onze vereniging heeft in een eerder stadium een verkennend gesprek gehad met vertegenwoordigers van Stichting Heidehof. Wij zijn op voorhand niet tegen de plannen, mits de natuurwaarden niet in het geding komen. Het bestuur is van mening dat er kansen liggen om bij de aanleg van de natuurbegraafplaats de natuurwaarden en biodiversiteit van het gebied te vergroten. Bij de verdere uitwerking van het projectplan wordt onze vereniging nauw betrokken. De inwoners van Ommen kunnen hun zienswijze over de aanleg van deze natuurbegraafplaats te zijner tijd kenbaar maken bij de ter visie legging bij de  wijziging van het bestemmingsplan.

Zoeken