Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Als het aan het gemeentebestuur van Ommen ligt blijft lelieteelt in de drinkwaterwingebieden Witharen en Hammerflier verboden. Uit onderzoek van het drinkwaterleidingbedrijf Vitens blijkt dat in deze drinkwaterwinningen geen slecht doorlatende kleilagen in de grond aanwezig zijn die voorkomen dat chemische stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen, het grondwater bereiken. De zuiveringsinstallaties van Vitens kunnen deze verontreinigingen van het grondwater niet zuiveren. Op basis hiervan concludeert Vitens dat een teeltverbod voor bollen en sierbloemen gerechtvaardigd is.

Foto Stichting Bollenboos

Aanleiding tot dit onderzoek vormde de uitspraak van de Raad van State in juni 2016 in een beroepsprocedure van LTO Noord dat Ommen onvoldoende onderzoek had gedaan om bollenteelt in deze gebieden te verbieden. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen een nieuw besluit te nemen over het verbod op bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. De gemeenteraad beslist in maart op het voorstel van B&W om lelieteelt in de drinkwaterwingebieden blijvend te verbieden.

Het telen van leliebollen gaat gepaard met het veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen en kan risico's opleveren voor de gezondheid. De teelt vormt ook een bedreiging voor het milieu en het landschap. Daarom zet onze vereniging zich al jaren samen met andere verontruste inwoners in op  een teeltverbod op bloembollen nabij bewoning en natuurgebieden.

Zoeken