Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Op Landgoed de Stekkenkamp te Ommen zijn gisteren bomen gekapt, vindt grondverzet plaats en worden hekken geplaatst op de locatie waar een zorgcentrum is gepland.

De Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek vraagt zich af of met de bouw van dit zorgcentrum al begonnen wordt, terwijl er nog procedures lopen. De Vereniging vindt het een vreemde zaak, vooral omdat de verantwoordelijke wethouder diverse keren in de gemeenteraad heeft verklaard dat er niet gebouwd gaat worden voordat alle procedures zijn afgerond. De Vechtstreek heeft al contact opgenomen met de verantwoordelijk wethouder. Deze was niet op de hoogte van de werkzaamheden en zoekt de zaak uit. Er loopt op dit moment een procedure bij de Raad van State. De Vechtstreek  heeft beroep aangetekend tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel waarbij een Natuurbeschermingswetvergunning werd verleend die de bouw van het zorgcomplex mogelijk maakt. De Vechtstreek vindt het uitermate vreemd dat er al werkzaamheden plaatsvinden voordat de zaak behandeld is door de Raad van State en andere vergunningen nog niet zijn verleend door de gemeente Ommen.

 

 

 

Zoeken