Natuur en Milieu De Vechtstreek

Al meer dan 50 jaar hart voor natuur !

Woensdag, 1 april 2015

De provincie Overijssel meldt vandaag dat voor het afschieten van ganzen in en nabij natuurgebieden geen vergunning nodig is. Dat is “bestaand gebruik”, volgens de Provincie. De reactie van de provincie is het gevolg van een handhavingsverzoek van Vogelbescherming Nederland. De Vogelbescherming spande de procedure bij de Raad van State aan mede omdat de vogels nu extra kwetsbaar zijn. Het broedseizoen is net gestart. Het schieten kan de natuur ernstig verstoren.

Grauwe gans

De Raad van State vroeg de provincie voor 1 april te reageren. Wel laat de provincie onderzoek doen naar de gevolgen van de jacht in natuurgebieden. Als de uitkomsten daartoe aanleiding geven, kan de provincie haar beslissing nog herzien.

Zoeken