Vrijdag 19 mei gaf Wim van de Heide een presentatie op zijn nieuwe landgoed Den Woesten Heide. Leden van de Vechtstreek waren hiervoor uitgenodigd, maar ook niet-leden waren van harte welkom. De belangstelling was overweldigend en de zaal, een prachtige deel, zat dan ook helemaal vol. Waarschijnlijk organiseert Wim zelfs een extra avond, omdat het aantal aanmeldingen de capaciteit overschreed.

Wim begon zijn presentatie, dat je dus niet van adel hoeft te zijn om een landgoed te bezitten. Dat dat niet helemaal vanzelf gaat, werd ook duidelijk gemaakt. Vele gesprekken met gemeente en provincie zijn eraan vooraf gegaan. 

Een stukje historie: De Varsener Marke moest in 1823 gronden inleveren die door de Maatschappij van Weldadigheid ontgonnen en beheerd werden. De bet-, bet-, betovergrootvader van Wim van der Heide werd vanuit Veenhuizen op de Ommerschans aangesteld als toezichthouder voor deze maatschappij. Zo kwam de familie van der Heide in de regio terecht. Wim zelf groeide op in Zwolle. Hij bleek avontuurlijk te zijn: eind jaren '60  - begin jaren '70 zat Wim in een kibboets in IsraĆ«l en later trok hij door Afghanistan. Daarna settelde hij zich en werd hij boer. Veertig jaar later in 2016 verkocht hij zijn bedrijf. Hij was medeoprichter van de agrarische natuurvereniging en betrokken bij tal van projecten op het  gebied van landschap, milieu, cultuurhistorie en recreatie.

Na een PowerPointPresentatie mochten alle aanwezigen een hesje aandoen met daarop trots 'Landgoed Den Woesten Heide' en trok de hele groep (gelukkig was het droog geworden) achter Wim aan door het bos van het landgoed. Met een megafoon kon hij iedereen mee laten genieten van wat hij te vertellen had over het landgoed. Verhalen over de mensen die er gewoond hadden en over de natuur. De interessante avond werd met een drankje en het beantwoorden van vragen afgesloten op de deel.

Dook van Gils