Wim van der Heide, opgegroeid naast enkele landgoederen, heeft zijn varkensbedrijven overgedragen aan zijn opvolgers, de akkerbouwtak  grotendeels omgezet naar grasland en een gedeelte wordt voortgezet. Van de 40 jaar als boer heeft hij 20 jaar met een bedrijfsnatuurplan gewerkt. Als medeoprichter van de agrarische natuurvereniging was hij betrokken bij allerlei projecten op het gebied van natuur, landschap, milieu, cultuurhistorie en recreatie. De landbouwgronden zijn samengevoegd met het vroegere landgoed “De Woeste” (voorheen Vlierbelten) tot een geheel nieuw landgoed ‘’Den Woesten Heide”

Met het realiseren van een nieuwe boerderij waarbij de ‘’deel’’ dienst kan doen als ontvangstruimte, de schuur voor houtbewerking en landbouwmuseum, de hooiberg voor werktuigen/expositieruimte, is het geheel gereedgekomen om invulling te geven aan de integrale functies die bij een landgoed behoren. Hierbij kon hij volop  putten uit zijn ervaringen met “De Ommer Marke” periode. Voor verdere informatie, bezoek vanaf 3e week maart de website “Den Woesten Heide”.

 

Wim van der Heide, al ruim 20 jaar lid van de Vechtstreek, nodigt u van harte uit voor een avondvullend programma! Na een rondleiding over het erf en, afhankelijk van het weer ook door een gedeelte van  het bos, zal hij vertellen over zijn drijfveren, over zijn bedrijfsnatuurplan, het opzetten van het landgoed, de integrale functies en de twee boeken die hierover verschenen zijn. Deel 1 is geschreven door ecoloog C. Zoon en bureau Glabbers. Dit eerste boek bevat een beschrijving van de biotoop vroeger en nu (Alles wat er groeit en bloeit).
Deel 2 is geschreven door Wim van der Heide samen met Cees Zoon en gaat over de vroegere bewoners, hun ervaringen, voor, in en na de oorlog, en hun levenswijze.

Datum: 19 mei 2017 vrijdagavond. De avond begint om 19.00 uur en zal rond 22.00 uur afgelopen zijn. Deelname voor leden van de Vechtstreek € 3,- incl. twee consumpties. Voor parkeren: volg de bordjes.

Opgeven via het aanmeldingsformulier op deze website is gewenst.