Het blijft natuurlijk gissen waarom informatieavonden zoals over de nieuwe Wet Natuurbescherming niet zo goed bezocht worden. Ook voor de avond over Agrarisch Natuurbeheer was maar weinig belangstelling, ook vanuit de agrarische sector, hoewel de vereniging 'breed' uitgenodigd had. Een verklaring kan zijn, dat de onderwerpen een minder hoge aaibaarheidsfactor hebben dan bijvoorbeeld de Das, de Otter of het Edelhert. Tijdens zulk soort avonden zit de zaal meestal behoorlijk vol. Toch had Gerrit Meutstege, projectcoördinator van het Agrarisch Collectief Midden-Overijssel, een goed en duidelijk verhaal.

Agrarisch natuurbeheer bestaat al sinds 1975, maar is een aantal keren aangepast. De jongste vorm is op 1 januari 2016 ingegaan. Was het eerder zo, dat de landelijke overheid aan individuele deelnemers een vergoeding gaf voor goed agrarisch beheer, vanaf dit jaar gaat het via de collectieven. Dat scheelt een hoop kosten, omdat veel (veld)werk door vrijwilligers gedaan wordt, terwijl de kwaliteit en communicatie verbeterd worden. De beheerpakketten worden afgesloten voor zes jaar en het Agrarisch Collectief Midden-Overijssel telt inmiddels zo'n honderd deelnemers.

Gerrit Meutstege noemde een aantal soorten die prioriteit hebben: bij de weidevogels zijn dat Grutto, Wulp en Tureluur. Voor amfibieën: Kamsalamander, Boomkikker en Knoflookpad en voor de overige doelsoorten: Steenuil, Geelgors, Patrijs en Das. Vanzelfsprekend zijn er  voorwaarden gesteld aan het toekennen van vergoedingen. Op de site www.collectiefmiddenoverijssel.nl staan het beleid, de regels en de voorwaarden om voor vergoedingen in aanmerking te komen.

Voor een aantal belangstellenden was het niet helemaal helder of agrarisch natuurbeheer in de huidige vorm wel zin heeft en of het wel de juiste weg is. Gerrit Meutstege gaf aan, dat het in ieder geval beter is dan het was en dat er middels de veldwerkers  meer betrokkenheid is. Hij tekende er wel bij aan, dat de nieuwe manier van agrarisch natuurbeheer niet bij elke agrariër zal passen. Een aantal agrariërs beseft gelukkig steeds meer dat ze een maatschappelijk voorbeeld hebben en over het algemeen wat meer oog voor de natuur krijgen.

 

Na nog een paar kritische vragen bedankte voorzitter Hein Kuijper de aanwezigen voor hun belangstelling en Gerrit Meutstege voor zijn presentatie.

Dook van Gils