Op woensdagavond 23 november kwamen zo'n 85 belangstellenden uit Ommen naar de inloopbijeenkomst van burgerinitiatief Ommermars. In ‘de Kern’ in de Bouwstraat in Ommen konden inwoners kennismaken met de voorlopige eindkaart. Direct ten westen van de kom van Ommen, ingeklemd tussen rivier en provincieweg, ligt de Ommermars. Het gebied is gedeeltelijk ingericht als natuurgebied, maar niemand herkent het als zodanig. Het oogt als een groen laken van gras, afgewisseld met enkele maisakkers. Het burgerinitiatief is er op gericht om met dit gebied iets moois te doen, er een natuur-, recreatief/educatieve invulling aan te geven vlak naast de deur van de Ommer bevolking, waarbij natuur, recreatie en waterveiligheid centraal staan.

Vorig jaar zijn alle basisscholen uit Ommen benaderd om mee te denken over de invulling van het gebied tussen de Vecht en woonwijk de Dante. Leerlingen van verschillende basisscholen hebben er hun creativiteit op losgelaten en kwamen met verrassende en weldoordachte ideeën. In februari konden burgers meepraten over het ontwerp en hun wensen kenbaar maken. Intussen is er een werkgroep samengesteld, waarin naast burgers ook ondernemers, agrariërs, mindervaliden en de recreatiesector zijn vertegenwoordigd. Tijdens de inloopavond werd er door de werkgroep aan belangstellenden uitleg gegeven over de voorlopige eindkaart en werd er verteld over de mogelijkheden die het gebied heeft.  

Foto en tekst: Marjolijn Rhee