De werkgroep Ommermars nodigt u hierbij uit voor de inloopavond op woensdag 23 november in De Kern van 19.00 tot 21.00 uur.
Op die avond bent u volop in de gelegenheid de plankaarten te bekijken, vragen te stellen en in gesprek te gaan met de leden van de werkgroep.
Bij deze inloopavond op 23 november wil de werkgroep graag aan alle belangstellenden uitleg geven over de verschillende ‘burgerschetskaarten’, de compilatieschets en de voorlopige eindkaart.
In die werkgroep zijn naast burgers ook ondernemers, agrariërs, schoolkinderen en mindervaliden vertegenwoordigd. Het is dus een echt burgerinitiatief. U kunt dan in gesprek met de werkgroep over alle mogelijkheden die het gebied ons biedt.