Eind vorig jaar werd op initiatief van Vereniging Natuur en Milieu de Vechtstreek op een aantal basisscholen gestart met het project Ommermars. Als Ambassadeurs van de Ommermars konden leerlingen van de bovenbouw meedenken over de inrichting van het gebied Ommermars, dat tot nu toe een behoorlijk treurige aanblik biedt. De Vechtstreek vindt, samen met onder andere Natuur en Milieu Overijssel, dat het gebied een meer natuurlijke uitstraling moet krijgen, met voldoende mogelijkheden voor recreatie.

Omdat een aantal leerlingen na de zomervakantie naar andere scholen gaat, hebben Hein Kuiper, voorzitter van de Vechtstreek en Jaap van Dort, lid van de werkgroep Ommermars, deelnemende groepen een bezoek gebracht om ze bij te praten over de stand van zaken. Er werd een terugblik gegeven van het afgelopen half jaar: de excursies van verschillende scholen door het gebied, bekendmaking van de winnaars in een volle zaal van de Carrousel en de voorlichtingsavond voor de Ommer bevolking in de Kern. Uit heel veel ideeën is een plan geconstrueerd en een tekening gemaakt, die aan de leerlingen, nog onder voorbehoud, gepresenteerd werd.

Alle deelnemende groepen zouden graag een uitkijktoren willen hebben, maar ook een speelvijver, een strandje, een bloementuin en bijenhotels waren geopperde ideeën. Praktische zaken kwamen eveneens aan bod: parkeerplaatsen en mogelijkheden voor minder validen. Het enthousiasme van de leerlingen én van de leerkrachten heeft het bestuur en de werkgroep van de Vechtstreek in positieve zin verbaasd.  

 

Vraag van de werkgroep aan de deelnemende groepen van het Koloriet, de CBS Hoogengraven en het Palet was: kunnen we verder met het uitwerken van het plan? Op alle scholen was het antwoord unaniem: Ja! Veel leerlingen wilden weten wanneer de inrichting klaar zou zijn - het liefst wilden ze dat ze er deze zomer al zouden kunnen spelen! Hein Kuiper legde uit, dat er nog heel wat water door de Vecht zal stromen voordat het zover is. Na de vakantie is er een inloopavond voor de Ommer bevolking, daarna moeten er gesprekken gevoerd worden met gemeente, provincie en het waterschap. Bovendien zal de uitvoering heel veel geld gaan kosten, waarop Jens, van het Koloriet, meteen al geld wilde gaan inzamelen. Dat het project echt leeft onder de leerlingen die meegedaan hebben, is dus wel duidelijk. En wie de jeugd heeft,…..!