Natuur en Milieu De Vechtstreek

Activiteiten programma

sept
30

30 september 2017 9:00 - 12:00

okt
20

20 oktober 2017 20:00 - 22:00

okt
28

28 oktober 2017 19:30 - 22:30

nov
4

4 november 2017 9:00 - 12:00

dec
16

16 december 2017 13:30 - 15:30

Facebook

De Vogelwerkgroep is o.a. actief met:

 • Watervogel-, slaapplaats- en broedvogeltellingen (Sovon)
 • Nachtzwaluwtelling (Landschap Overijssel)
 • Plaatsen, controleren en onderhouden van diverse nestkasten
 • Onderhouden van een oeverzwaluwwand
 • Ringen en verzamelen van biometrische gegevens van diverse soorten
 • Meewerken aan roofvogelonderzoek
 • Samenwerking met STONE (steenuilen)
 • Samenwerking met Stichting kerkuilenwerkgroep Nederland
 • Samenwerking met STORK (ooievaars)
 • Bescherming van vogels en hun leefgebied in de omgeving
 • Onderhouden van de vogelkijkhut op het Junnerkoeland
 • Plaatsen van informatie op de website en in het verenigingsblad
 • Verzamelen van bijzondere waarnemingen in ons werkgebied
 • Meewerken aan activiteiten van Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Landschap Overijssel en Staatsbosbeheer

 

Natuurcolumns Henk Ruiter